Research For better living

Position: Study Director Immunologie

De afdeling Programmamanagement vervult een centrale rol binnen Triskelion bij het adviseren van bedrijven met vragen op de gebieden farmacologie, ADME/DMPK, toxicologie, immunologie, (bio)chemische analyses en wet- en regelgeving. We fungeren als inhoudelijke adviespartner bij het vertalen van de klantvraag naar effectieve oplossingsrichtingen, managen de voortgang en interactie met de klant in lopende projecten, stemmen de inhoudelijke werkzaamheden af met de operationele afdeling en vertalen de projectresultaten naar een advies voor de klant. Om de afdeling te versterken zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega binnen het programma ‘Immunologie’, waar wij adviseren bij de ontwikkeling van kanker-immunotherapieën, interventies tegen virale infecties, en auto-immuniteit en immune health bevorderende producten. We bieden maatwerk, advies en preklinisch onderzoek aan de farmaceutische, biotechnologische en voedingsmiddelen industrie, onder andere middels in vitro en in vivo modelsystemen onderzoek naar werkingsmechanisme, etc.