Research For better living

Position: Senior GLP Quality Assurance Officer

De lijnorganisatie is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitdragen van het op bedrijfsniveau opgezette en vormgegeven QHSE-beleid (Quality, Health & Safety, Environment). De afdeling QHSE ondersteunt de lijnorganisatie hierbij. Tevens initieert de afdeling QHSE verbeteringen van de organisatie met betrekking tot bedrijfsprocessen, kwaliteit, Arbo en milieu. De afdeling QHSE bestaat uit een afdelingsmanager QHSE, QA-auditoren, een HSE-coördinator en een HSE-functionaris.

Triskelion werkt conform de OECD-beginselen van Good Laboratory Practice (GLP) en is ISO 17025 geaccrediteerd en deze normen vormen samen de basis voor het kwaliteitssysteem. Tevens vormen toezicht op veiligheid in het algemeen, en radiologische en biologische veiligheid in het bijzonder, belangrijke aandachtsgebieden voor de afdeling QHSE. Daarnaast is er aandacht voor milieubewuste bedrijfsvoering binnen het kader van de milieuwetgeving. Binnen de verschillende laboratoria zijn veiligheidsfunctionarissen actief. Er is een samenwerking met TNO op het terrein van een aantal facilitaire diensten die door TNO worden uitgevoerd.