Research For better living

Position: Registratie Specialist/Toxicoloog

De afdeling Programmamanagement vervult een centrale rol binnen Triskelion bij het adviseren van bedrijven met vragen op de gebieden farmacologie, ADME/DMPK, toxicologie, (bio)chemische analyses en wet- en regelgeving. We fungeren als inhoudelijke adviespartner bij het vertalen van de klantvraag naar effectieve oplossingsrichtingen, managen de voortgang en interactie met de klant in lopende projecten, stemmen de inhoudelijke werkzaamheden af met de operationele afdeling en vertalen de projectresultaten naar een advies voor de klant. Om de afdeling te versterken zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega binnen het programma ‘Registration Services and Risk Assessment’, waar wij risicobeoordelingen uitvoeren die het gebruik van chemische stoffen reguleert conform o.a. de wetgeving REACH, BPR en Food Contact Materials.