Research For better living

Position: Laboratorium technicus Inhalatietoxicologie (MBO)

Binnen Inhalatie Toxicologie wordt onderzoek gedaan naar de veiligheid van stoffen waaraan de mens via de lucht (inhalatoir) blootgesteld wordt of kan worden. Hiertoe worden cellen en organismen blootgesteld aan verschillende concentraties van de te testen stof in lucht. Dit soort onderzoek is gebaseerd op nationale en internationale richtlijnen. De werkzaamheden van de laboratorium technicus  bij Inhalatie Toxicologie zijn gerelateerd aan in vivo en in vitro modellen voor het testen van chemische stoffen op veiligheid en farmacologische stoffen op veiligheid en werkzaamheid, gebaseerd op nationale- en internationale richtlijnen. Om de groep te versterken zijn we op zoek naar een enthousiaste collega.