Research For better living

Position: HSE Coördinator

De lijnorganisatie is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitdragen van het HSE-beleid. De afdeling QHSE ondersteunt de lijnorganisatie hierbij. De HSE-coördinator doet dit door het implementeren, beheren, verbeteren en bewaken van beleid met betrekking tot gezondheid, veiligheid en omgeving, zodanig dat de uitvoeringspraktijk van Triskelion nu en in de toekomst voldoet aan de wet- en regelgeving.

Triskelion werkt conform GLP en is ISO 17025 en AAALAC geaccrediteerd en deze normen vormen samen de basis voor het kwaliteitssysteem. Tevens vormen toezicht op veiligheid in het algemeen, en radiologische en biologische veiligheid in het bijzonder, belangrijke aandachtsgebieden voor de afdeling HSE. Daarnaast is er aandacht voor milieubewuste bedrijfsvoering binnen het kader van de milieuwetgeving. Binnen de verschillende laboratoria zijn veiligheidsfunctionarissen actief die nauw samenwerken met de afdeling HSE.