Research For better living

Position: (Aankomend) Projectmanager/Expert Verpakkingsonderzoek

De afdeling Programmamanagement vervult een centrale rol binnen Triskelion bij het adviseren van bedrijven met vragen op de gebieden immunologie, farmacologie, ADME/DMPK, toxicologie, (bio)chemische analyses en wet- en regelgeving. We fungeren als inhoudelijk adviespartner bij het vertalen van de klantvraag naar effectieve oplossingsrichtingen, managen de voortgang en interactie met de klant in lopende projecten, stemmen de inhoudelijke werkzaamheden af met de operationele afdeling en vertalen de projectresultaten naar een rapport en/of advies voor de klant.

Om de afdeling te versterken zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega voor het beoordelen van (componenten in) verpakkingen binnen het expertisegebied Regulatory Services & Risk Assessment. Triskelion biedt de verpakkingsindustrie alle expertise die nodig is om de veiligheid voor consumenten van voedselcontactmaterialen te borgen. Enerzijds worden materialen en voorwerpen beoordeeld en getest op hun geschiktheid om met voedsel in contact te komen, volgens nationale, Europese en Amerikaanse wetgeving (compliance). Anderzijds worden chemische stoffen beoordeeld en getest op hun geschiktheid om gebruikt te worden in voedselcontactmaterialen, zodat een petitie voor specifiek gebruik van deze stof ingediend kan worden bij de betreffende autoriteiten.